02.02.2018
Raport bieżący nr 14/2018

Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

02.02.2018
Raport bieżący nr 13/2018

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zbycia akcji Spółki

31.01.2018
Raport bieżący nr 12/2018

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

31.01.2018
Raport bieżący nr 11/2018

Terminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku

Więcej...
09.11.2017
Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2017 roku

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2017 roku

05.09.2017
Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2017 roku

Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2017 roku

22.05.2017
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2017 roku

08.03.2017
Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2016

Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2016

Więcej...
19.02.2018
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development S.A.

I. Oferta powinna obejmować:Okres dwóch lat, tj. badanie ustawowe sprawozdań  za rok 2018 i 2019, z możliwością przedłużenia umowy obejmującej badania o kolejne lata, jedna... »

27.11.2017
Prezentacja dla inwestorów za 3Q2017

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działalności spółki po III kwartałach 2017 roku. W zamieszczonej do pobrania poniżej prezentacji dla inwestorów, znajdują się wszyst... »

20.10.2017
Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonow... »

19.10.2017
Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii O oraz serii O1 oznaczonych jednym kodem nr PLVTGDL00135

Zarząd spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 11:00 w lokalu Michael / Ström Domu Maklerskie... »

Więcej...
Notowania GPW
Notowania Świat
Notowania Waluty
Szybki kontakt Pokaż ▲Ukryj ▼
(71) 78 600 00
MENU