14.12.2018
Raport bieżący nr 64/2018

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 14 grudnia 2018 roku

14.12.2018
Raport bieżący nr 63/2018

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

14.12.2018
Raport bieżący nr 62/2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2018 roku

12.12.2018
Raport bieżący nr 61/2018

Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną Emitenta na finansowanie realizacji inwestycji Port Popowice etap I Budynek B i C we Wrocławiu

Więcej...
29.11.2018
Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2018 roku

10.09.2018
Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2018 roku

Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2018 roku

30.05.2018
Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2018 roku

21.03.2018
Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2017

Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2017

Więcej...
19.02.2018
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development S.A.

I. Oferta powinna obejmować: Okres dwóch lat, tj. badanie ustawowe sprawozdań  za rok 2018 i 2019, z możliwością przedłużenia umowy obejmującej badania o kolejne lata, jedna... »

27.11.2017
Prezentacja dla inwestorów za 3Q2017

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działalności spółki po III kwartałach 2017 roku. W zamieszczonej do pobrania poniżej prezentacji dla inwestorów, znajdują się wszyst... »

20.10.2017
Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonow... »

19.10.2017
Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii O oraz serii O1 oznaczonych jednym kodem nr PLVTGDL00135

Zarząd spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 11:00 w lokalu Michael / Ström Domu Maklerskie... »

Więcej...
Notowania GPW
Notowania Świat
Notowania Waluty
Szybki kontakt Pokaż ▲Ukryj ▼
(71) 78 600 00
MENU