Relacje inwestorskie

Vantage


Kurs

VANTAGE DEVELOPMENT SA (VTG)
15.09.2017
Raport bieżący nr 54/2017

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15 września 2017 roku

15.09.2017
Raport bieżący nr 53/2017

Zmiana Statutu Emitenta dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

15.09.2017
Raport bieżący nr 52/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 września 2017 roku

01.09.2017
Raport bieżący nr 51/2017

Informacja o szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Vantage Development za I półrocze 2017 roku

Więcej...
05.09.2017
Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2017 roku

Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2017 roku

22.05.2017
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2017 roku

08.03.2017
Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2016

Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2016

08.03.2017
Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2016

Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2016

Więcej...
04.08.2017
Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii K

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą na postawie warunków emisji obligacji n... »

05.07.2017
Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii I

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 r. powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie warunków emisji obligacji na okaziciela serii I,... »

13.06.2017
Prezentacja dla inwestorów za 1Q2017

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dla inwestorów, która jest podsumowaniem osiągniętych przez spółkę wyników w I kwartale 2017 roku. Prezentację pobrać można... »

13.06.2017
Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonow... »

Więcej...
Notowania GPW
Notowania Świat
Notowania Waluty
Szybki kontakt Pokaż ▲Ukryj ▼
(71) 78 600 00
MENU