Relacje inwestorskie

Vantage


Kurs

VANTAGE DEVELOPMENT SA (VTG)
18.07.2017
Raport bieżący nr 45/2017

Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu przy ulicy Stabłowickiej

18.07.2017
Raport bieżący nr 44/2017

Rozwiązanie przez jednostkę zależną od Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości w Warszawie przy ulicy Kopalnianej

14.07.2017
Raport bieżący nr 43/2017

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 lipca 2017 roku

12.07.2017
Raport bieżący nr 42/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lipca 2017 roku

Więcej...
22.05.2017
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2017 roku

08.03.2017
Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2016

Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2016

08.03.2017
Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2016

Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2016

09.11.2016
Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2016 roku

Więcej...
05.07.2017
Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii I

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 r. powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie warunków emisji obligacji na okaziciela serii I,... »

13.06.2017
Prezentacja dla inwestorów za 1Q2017

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dla inwestorów, która jest podsumowaniem osiągniętych przez spółkę wyników w I kwartale 2017 roku. Prezentację pobrać można... »

13.06.2017
Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonow... »

12.06.2017
Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego sp. ... »

Więcej...
Notowania GPW
Notowania Świat
Notowania Waluty
Szybki kontakt Pokaż ▲Ukryj ▼
(71) 78 600 00
MENU