17.08.2018
Raport bieżący nr 40/2018

Informacja o wydaniu nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji Dorzecze Legnickiej etap III we Wrocławiu

06.08.2018
Raport bieżący nr 39/2018

Podjęcie decyzji o zmianie sposobu realizacji przyszłych wybranych inwestycji Grupy Vantage Development

02.07.2018
Raport bieżący nr 38/2018

Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Kapitałowej Vantage Development w II kwartale 2018 roku

19.06.2018
Raport bieżący nr 37/2018

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję

Więcej...
30.05.2018
Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2018 roku

21.03.2018
Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2017

Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2017

21.03.2018
Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2017

09.11.2017
Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2017 roku

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2017 roku

Więcej...
19.02.2018
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development S.A.

I. Oferta powinna obejmować:Okres dwóch lat, tj. badanie ustawowe sprawozdań  za rok 2018 i 2019, z możliwością przedłużenia umowy obejmującej badania o kolejne lata, jedna... »

27.11.2017
Prezentacja dla inwestorów za 3Q2017

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działalności spółki po III kwartałach 2017 roku. W zamieszczonej do pobrania poniżej prezentacji dla inwestorów, znajdują się wszyst... »

20.10.2017
Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonow... »

19.10.2017
Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii O oraz serii O1 oznaczonych jednym kodem nr PLVTGDL00135

Zarząd spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 11:00 w lokalu Michael / Ström Domu Maklerskie... »

Więcej...
Notowania GPW
Notowania Świat
Notowania Waluty
Szybki kontakt Pokaż ▲Ukryj ▼
(71) 78 600 00
MENU