Grzegorz Dzik
Grzegorz Dzik
Przewodniczący Rady Nadzorczej Vantage Development

Założyciel i główny akcjonariusz Impel S.A. W latach 1999 – 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej Impel S.A., od 5 stycznia 2004 roku Prezes jej Zarządu. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek: TIM S.A. i Climbex S.A.

Grzegorz Dzik jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, pełni także wiele istotnych funkcji w organizacjach i podmiotach kluczowych podmiotach gospodarczych:

  • Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej (w latach 1998 – 2012 Prezes, a od września 2012 Przewodniczący Rady ZIG); organizacja zrzesza dolnośląskich przedsiębiorców, fundator Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf.
  • Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska(od 26 czerwca 2015); organizacja prowadzi swoją działalność na rzecz dolnośląskiego środowiska gospodarczego wspólnie z Zachodnią Izbą Gospodarczą, jest członkiem Pracodawców RP, reprezentatywnej organizacji zasiadającej w Radzie Dialogu Społecznego.
  • Wiceprzewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska Miedź (od 24 maja 2016); Związek zrzesza pracodawców z terenu Dolnego Śląska; jest członkiem Pracodawców RP, monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki.
  • Przewodniczący Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” (w Fundacji od 1999r., od 2006r Przewodniczący Rady); organizacja wspierająca Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu – niesie pomoc małym pacjentom w walce z chorobą nowotworową; inicjator budowy „Przylądka Nadziei”).
  • Członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (od 2000r.).
  • Członek Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej (od 2003r.).
  • Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu (od listopada 2008r.).
  • Od 1997 zaangażowany (poprzez spółkę Impel s.a.) w rozwój siatkówki żeńskiej – rozpoczynając od wsparcia drużyny juniorskiej, poprzez Gwardię Wrocław aż po przejęcie roli właściciela zespołu (2011r.), który od 2012 roku nosi nazwę Impel Wrocław.
  • Przewodniczący Rady Fundacji Kraina Siatkówki (od 2012r.), która prowadzi profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.
  • Sponsor programów stypendialnych dla dzieci i studentów oraz osób niepełnosprawnych.