Historia

Historia spółki Vantage Development sięga początków lat 90-tych, kiedy to po wydzieleniu z Polskich Kolei Państwowych powstało Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego we Wrocławiu. W 1995 roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną Skarbu Państwa, natomiast w 2001 roku Józef Biegaj i Grzegorz Dzik, do dziś pozostający w Radzie Nadzorczej Vantage Development, stali się właścicielami wszystkich akcji spółki przysługujących do tej pory Skarbowi Państwa. W tym samym roku zmieniona została także nazwa spółki na Asset Invest Poland S.A.
 
Natomiast pod obecną nazwą spółka funkcjonuje od 2007 roku. Wówczas przystąpiono do realizacji pierwszego projektu deweloperskiego – Słonecznych Sadów, zlokalizowanego na południowo-zachodnich obrzeżach Wrocławia, w miejscowości Sadków.
 
Przełomowym w historii spółki momentem był rok 2008, kiedy to najpierw Vantage Development weszła w skład akcjonariatu Worldstar Investment S.a.r.l oraz Impel, żeby później podpisać z Impel oraz Impel Security Polska sp. z o.o. umowę inwestycyjną, która zakładała utworzenie grupy kapitałowej ze spółką Vantage Development S.A. jako podmiotem dominującym, mającą na celu prowadzenie i rozwijanie działalności deweloperskiej.
 
Kolejne lata to okres intensywnego rozwoju spółki, przede wszystkim jednak rozpoczęcie nowych inwestycji deweloperskich – w 2009 roku osiedla Centauris, czy w 2011 roku sztandarowego projektu Vantage DevelopmentPromenad Wrocławskich. W marcu 2012 roku spółka Vantage Development S.A zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – inwestorzy objęli w sumie 39.016.422 akcji serii B, D i E.
 
Raport Emmerson za 2015 rok lokuje nas na pierwszym miejscu pod względem liczby mieszkań sprzedanych we Wrocławiu. Pozycja lidera na lokalnym rynku świadczy o dynamicznym rozwoju naszej firmy w ciagu zaledwie kilku lat.