07-09-2017 (10:04)

Informacja o niespełnieniu się przesłanek do przedterminowego wykupu obligacji serii K

Zarząd Emitenta informuje o niespełnieniu się przesłanek do przedterminowego wykupu obligacji serii K