07-09-2017 (10:02)

Informacja o niespełnieniu się przesłanek do przedterminowego wykupu obligacji serii L

Zarząd Emitenta informuje o niespełnieniu się przesłanek do przedterminowego wykupu obligacji serii L