13-11-2017 (11:57)

Informacja o niespełnieniu się przesłanek do przedterminowego wykupu obligacji serii L

Zarząd Emitenta informuje o niespełnieniu się przesłanek do przedterminowego wykupu obligacji serii L.