Kalendarium

08 marca 2017 roku Jednostkowy raport roczny Vantage Development S.A. i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 Grupy Vantage Development zostanie przekazany w dniu 8 marca 2017 roku.
15 maja 2017 roku Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za I kwartał 2017 roku zostanie przekazany w dniu 15 maja 2017 roku.
07 września 2017 roku Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku Grupy Vantage Development zostanie przekazany w dniu 7 września 2017 roku.
15 listopada 2017 roku Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za III kwartał 2017 roku zostanie przekazany w dniu 15 listopada 2017 roku.