Kontakt

Kontakt dla inwestorów:

Szymon Matuszyński

+ 48 660 307 637

s.matuszynski@vantage-sa.pl

 

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Numer KRS: 0000030117,
NIP 896 000 07 01,
Regon 930778024,

Kapitał zakładowy i wpłacony 38.712.940,74 zł,

Konto: mBank   PL 34 1140 1140 0000 2907 3600 1001