Obligacje

Obligacje są jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności spółki Vantage Development. Pozyskane w drodze emisji nowych papierów dłużnych środki, przeznaczane są regularnie na rozwój nowych produktów, w tym przede wszystkim na zakup gruntów pod realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat spółka pozyskała z tytułu emisji obligacji przeszło 230 mln złotych, przy każdej okazji wzbudzając duże zainteresowanie wśród inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Gwiazdką (*) oznaczone zostały emisje obligacji, odnośnie do których podjęta została decyzja o wcześniejszym wykupie. 

Dotychczasowe emisje: 
lp. obligacje seria kwota emisji [zł] data emisji /uchwała VD SA o emisji / data wykupu faktyczna data wykupu zabezpieczenie WIBOR %
1. A 9 900 000,00 2012-05-17 2015-05-18 2015-05-18 hipoteka – KW WR1K/00163728/9
(W-w Rychtalska)
3M 6,00%
2. B 7 900 000,00 2013-02-25 2014-09-21 2014-07-23 hipoteka – Kw WR1K/00296645/4
(W-w Rychtalska)
3M 5,50%
3. C 4 116 000,00 2013-03-19 2015-03-29 2014-06-12 hipoteka – KW WR1K/00111492/6
(W-w Ślężna)
3M 5,50%
4. D 20 000 000,00 2013-07-22 2016-08-09 2015-08-10 hipoteka – KW nr WR1K/00296285/2
(W-w ul. Zakładowa)
3M 5,50%
5. E 13 260 000,00 2014-06-10 2018-06-16 2016-08-22 brak 3M 4,95%
6. F 23 500 000,00 2014-06-10 2017-06-16 2017-06-16 hipoteka – KW WR1K/00296645/4; WR1S/00037134/3
(Sadków, W-w Rychtalska)
3M 4,30%
7. G 10 000 000,00 2015-02-03 2018-02-03 2017-05-04 brak 3M 5,90%
8. H 24 530 000,00 2015-03-27 2018-04-16 2016-12-30 brak 3M 5,00%
9. I 10 000 000,00 2015-04-25 2018-05-14 2017-08-09 hipoteka – KW WR1K/00330457/0
(W-w Rychtalska )
6M 4,30%
10. K 10 000 000,00 2015-08-24 2019-09-10 2017-09-11 brak 3M 4,90%
11. L * 15 000 000,00 2015-08-24 2019-09-22 nd hipoteka – WR1K/00296637/5
(W-w Rychtalska)
3M 4,30%
12. M * 10 000 000,00 2016-02-08 2019-09-22 nd brak 6M 4,95%
13. N * 10 500 000,00 2016-06-20 2020-01-22 nd brak 3M 4,32%
14. O 50 000 000,00 2016-11-21 2020-05-29 nd brak 3M 4,40%
15. O1 15 000 000,00 2016-11-29 2020-05-29 nd brak 3M 4,40%
16. R 70 000 000,00 2017-11-20 2021-05-30 nd brak 6M 4,00%
  R-m 303 706 000,00