02-02-2018 (13:16)

Raport bieżący nr 14/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 2 lutego 2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez nią w dniu 31 stycznia 2018 roku transakcji zbycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.