05-01-2018 (09:11)

Raport bieżący nr 2/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) po zebraniu danych od spółek zależnych realizujących inwestycje deweloperskie informuje, iż Grupa Vantage Development osiągnęła w IV kwartale 2017 r. sprzedaż na poziomie 305 lokali, a narastająco w okresie od I do IV kwartału 2017 r. 1034 lokali. Jednocześnie Emitent informuje, że w IV kwartale zostało wydanych 280 lokali, a w całym okresie od I do IV kwartału 2017 r. zostało wydanych 885 lokali. Tym samym liczba sprzedanych lokali w IV kwartale 2017 r. wzrosła o 45% w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego, a łącznie sprzedaż za rok 2017 wzrosła o 27% w stosunku do liczby lokali sprzedanych w roku 2016.

Zgodnie z polityką rachunkowości Emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota przychodów ze sprzedaży lokali nie jest równoznaczna z wartością umów sprzedaży zawartych w danym okresie sprawozdawczym.