30-03-2018 (14:43)

Raport bieżący nr 27/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje o wydaniu w dniu 30 marca 2018 roku przez spółkę zależną – VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVII z siedzibą we Wrocławiu – nakazu rozpoczęcia przez generalnego wykonawcę, firmę ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, robót budowlanych dla inwestycji Dorzecze Legnickiej etap II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na nieruchomości, wykonaniem prac rozbiórkowych istniejących budynków oraz budową drogi dojazdowej. Tym samym nie ziścił się warunek rozwiązujący przewidziany w umowie o roboty budowlane i generalne wykonawstwo, o której to umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 7 marca 2018 roku.