04-04-2018 (16:16)

Raport bieżący nr 28/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”), po zebraniu danych od spółek zależnych, realizujących inwestycje deweloperskie informuje, iż Grupa Vantage Development osiągnęła w I kwartale 2018 roku sprzedaż na poziomie 265 lokali w porównaniu do 253 lokali w I kwartale 2017 roku. Tym samym liczba sprzedanych lokali w stosunku do I kwartału 2017 roku wzrosła o 5%. Jednocześnie Emitent informuje, że w I kwartale br. zostało wydanych 59 lokali.

Zgodnie z polityką rachunkowości Emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota przychodów ze sprzedaży lokali nie jest równoznaczna z wartością umów sprzedaży zawartych w danym okresie sprawozdawczym.