19-04-2018 (15:50)

Raport bieżący nr 29/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje o wydaniu w dniu 19 kwietnia 2018 roku przez spółkę zależną – Promenady IX VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu – nakazu rozpoczęcia przez generalnego wykonawcę, firmę Tom – Instal sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, części robót budowlanych dla inwestycji Promenady Wrocławskie etap IX, obejmujących wykonanie prac do stanu surowego budynku. Dalsze prace będą kontynuowane po wydaniu nakazu rozpoczęcia robót w pozostałym zakresie, objętym umową o generalne wykonawstwo („Umowa”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 14 marca 2018 roku. Tym samym nie ziścił się warunek rozwiązujący przewidziany w Umowie.