31-10-2018 (14:21)

Raport bieżący nr 59/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 31 października 2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez nią w dniu 26 października 2018 roku transakcji zbycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.