21-12-2018 (16:01)

Raport bieżący nr 65/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta o ustanowieniu przez nią w dniu 19 grudnia 2018 roku zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.