21-12-2018 (18:59)

Raport bieżący nr 66/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 21 grudnia
2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta
oraz z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o ustanowieniu przez nią w dniu 19 grudnia 2018 roku zastawu
zwykłego oraz zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do
niniejszego raportu.