21-12-2018 (19:57)

Raport bieżący nr 67/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 21 grudnia
2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o
ustanowieniu przez nią w dniu 19 grudnia 2018 roku zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na akcjach
Emitenta. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.