20-10-2017 (18:14)

Raport nr 2/2017

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 3 rekomendacji: IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 13 zasad szczegółowych:
I.Z.1.11., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.2., II.Z.10.4., III.Z.3., III.Z.4., IV.Z.2., IV.Z.3., V.Z.5., V.Z.6., VI.Z.4.

Szczegółowa informacja w zakresie stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 znajduje się w załączniku do raportu.