Dokumenty korporacyjne

Spółka Vantage Development S.A. działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisu ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (link akty prawne sejm RP) oraz w oparciu o Statut Vantage Development S.A.
 

Statut Vantage Development S.A.
Organy Vantage Development S.A. działają w oparciu o obwiązujące przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych Statut Vantage Development S.A. oraz Regulaminy: