Rada nadzorcza

Grzegorz Dzik

Grzegorz Dzik

Przewodniczący Rady Nadzorczej Vantage Development

Założyciel  największej w Polsce grupy firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla przedsiębiorstw i największego polskiego prywatnego pracodawcy. Główny akcjonariusz spółek giełdowych Impel S.A. (od 2004  Prezes Zarządu spółki) oraz spółki deweloperskiej Vantage Development S.A. (od 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej). Członek Rady Nadzorczej TIM S.A.

 


Józef Biegaj

Józef Biegaj

Członek Rady Nadzorczej

Współzałożyciel oraz główny akcjonariusz Impel S.A. (pośrednio przez Birmat Ltd z siedzibą na Cyprze). W latach 1999 – 2001 Członek Rady Nadzorczej Impel S.A., w latach 2001-2005 Prezes Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o., od roku 2005 do dnia 28 czerwca 2014 roku Wiceprezes Zarządu Impel S.A. ds. Handlowych.


Marek Pasztetnik

Marek Pasztetnik *

Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej. W Zachodniej Izbie Gospodarczej od 2009r prowadzi działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Od 2011 współorganizator i członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Firm developerskich „Budujemy Wrocław”. 

* – członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności 


Marek Kowalski

Marek Kowalski * 

Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji „Lewiatan”. Ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Od 2010 roku Członek Rady Głównej PKPP „Lewiatan”.

* – członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności 


Bogdan Dzik

Bogdan Dzik

Członek Rady Nadzorczej

Swoją karierę w Impelu rozpoczął w roku 1992, od stanowiska Specjalisty ds. handlu. Zdobywał doświadczenie kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Kierownik Działu Marketingu, a następnie Dyrektor Pionu Marketingu. W roku 1998 sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Usług Impela. Mianowany, w roku 1999, na członka zarządu Impel S.A, rok później, Prezesa Zarządu.


Jakub Dzik

Jakub Dzik

Członek Rady Nadzorczej

 
Wiceprezes Zarządu spółki IMPEL Security Polska Sp. z o.o.. W październiku 2008 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Mobile Technology Sp. z o.o. Od stycznia 2009 roku zatrudniony w Impel S.A., początkowo w Biurze Obsługi Prawnej, zaś od 2010 oku w Biurze Operacyjnym.