Terminy przekazania raportów okresowych

Zarząd Vantage Development S.A. ustalił terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku. I tak – jednostkowy raport roczny Vantage Development S.A. i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 Grupy Vantage Development zostanie przekazany w dniu 8 marca 2017 roku. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za I kwartał 2017 roku zostanie przekazany w dniu 15 maja 2017 roku, natomiast raport za I półrocze 2017 roku opublikowanie zostanie 7 września. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za III kwartał 2017 roku zostanie podany do publicznej wiadomości 15 listopada 2017 roku.

Szczegółowa informacja dotycząca terminów publikacji raportów okresowych opisana została w raporcie bieżącym nr 6/2017