Wyszukaj raport

12-06-2017 (17:12) - Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego sp. z o.o. pod adresem Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (Eurocentrum, p. 10) odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii O i O1 zasymilowanych zgodnie z nr Uchwałą Nr 288/17 Zarządu KDPW z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135 („Obligacje”).

19-05-2017 (13:35) - Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii O (500.000 sztuk serii O oznaczonych pierwotnie kodem PLVTGDL00135) oraz
obligacji serii O1 (150.000 sztuk serii O1 oznaczonych pierwotnie kodem PLVTGDL00143) zasymilowanych zgodnie z nr Uchwałą Nr 288/17 Zarządu KDPW z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135 na dzień 12 czerwca 2017 roku

29-11-2016 (16:23) - Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii H

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r. powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie punktu 18.1 warunków emisji obligacji na okaziciela serii H, z dniem 30 grudnia 2016 roku, dokona przedterminowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień obligacji serii H. Emisja obligacji serii […]

1 2 3 4 5