Wyszukaj raport

23-05-2017 (17:36) - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vantage Development S.A.

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, nr NIP 896 000 07 01, REGON 930778024, o kapitale zakładowym w wysokości 38 712 940,74 PLN w całości opłaconym, Zarządzie w składzie: Edward Laufer – Prezes Zarządu, Dariusz Pawlukowicz – Członek Zarządu, działając na podstawie art. 395 § 1 w zw. z art. 399 § 1 oraz art. 402, art. 402(1) i art. 402(2) k.s.h. oraz § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2017 roku, godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie VANTAGE DEVELOPMENT S.A. przy ulicy Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław.

28-04-2016 (22:32) - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vantage Development S.A.

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz art. 395 § 1 w zw. z art. 399 § 1 oraz art. 402, art. 402(1) i art. 402(2) k.s.h. oraz § 18 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 16 czerwca 2016 roku, godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w budynku hotelu IBIS Styles Wrocław Centrum – Sala Konferencyjna – Plac Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław.

16-04-2014 (15:25) - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vantage Development S.A.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 14 maja 2014 roku Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, nr NIP […]

25-04-2013 (11:22) - ARCHIWUM – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vantage Development S.A.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 22 maja 2013 roku I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, nr […]

22-06-2012 (10:18) - ARCHIWUM – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vantage Development S.A.

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, nr NIP 896 000 07 01, REGON 930778024, o kapitale zakładowym w wysokości 35 […]