(Polski) Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii K

Sorry, this entry is only available in Polish.