Raporty

19.10.2020 (14:33)

Raport bieżący nr 39/2020

Podjęcie uchwały w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii R
Czytaj więcej

21.09.2020 (15:59)

Raport bieżący nr 38/2020

Podjęcie uchwały w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii T
Czytaj więcej

19.08.2020 (14:52)

Raport bieżący nr 37/2020

Rozpoczęcie przygotowań do przedterminowego wykupu obligacji
Czytaj więcej

17.08.2020 (15:13)

Raport bieżący nr 7/2020/EBI

Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Vantage Development za I półrocze 2020 roku
Czytaj więcej

18.06.2020 (16:27)

Raport bieżący nr 36/2020

Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną Emitenta na finansowanie realizacji inwestycji Port Popowice etap II Budynek G i H we Wrocławiu
Czytaj więcej

14.05.2020 (07:10)

Raport bieżący nr 35/2020

Prognoza wyników finansowych na rok 2020
Czytaj więcej

24.04.2020 (13:35)

Raport bieżący nr 34/2020

Informacja o wydaniu nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dla budynku H w inwestycji Port Popowice
Czytaj więcej

10.04.2020 (16:37)

Raport bieżący nr 1/2020/EBI

Terminy przekazania raportów okresowych w 2020 roku oraz zmiana terminu przekazania raportu rocznego Grupy Vantage Development za rok 2019
Czytaj więcej

08.04.2020 (14:01)

Raport bieżący nr 33/2020

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Uchwały w sprawie wycofania akcji Emitenta z obrotu giełdowego
Czytaj więcej

06.04.2020 (12:30)

Raport bieżący nr 32/2020

Otrzymanie decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji Emitenta z obrotu oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu
Czytaj więcej