Raporty

14.10.2019 (15:53)

Raport bieżący nr 38/2019

Zawarcie umowy kredytu na refinansowanie budynku biurowego Epsilon przez jednostkę zależną Emitenta
Czytaj więcej

03.10.2019 (08:14)

Raport bieżący nr 37/2019

Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Czytaj więcej

02.10.2019 (13:15)

Raport bieżący nr 36/2019

Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Kapitałowej Vantage Development w III kwartale 2019 roku
Czytaj więcej

02.10.2019 (13:00)

Raport bieżący nr 35/2019

Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Czytaj więcej

02.10.2019 (12:56)

Raport bieżący nr 34/2019

Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Czytaj więcej

26.08.2019 (14:35)

Raport bieżący nr 33/2019

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu
Czytaj więcej

19.07.2019 (14:29)

Raport bieżący nr 32/2019

Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku
Czytaj więcej

17.07.2019 (14:34)

Raport bieżący nr 31/2019

Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego, dotyczącego warunkowej umowy nabycia nieruchomości, zawartej z Rank Progress S.A.
Czytaj więcej

02.07.2019 (13:49)

Raport bieżący nr 30/2019

Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Kapitałowej Vantage Development w drugim kwartale 2019 roku
Czytaj więcej

19.06.2019 (21:01)

Raport bieżący nr 29/2019

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 19 czerwca 2019 roku
Czytaj więcej