Władze spółki

Władze spółki

Edward Laufer

Edward Laufer

Prezes Zarządu

Prezes zarządu Vantage Development S.A. od 2007 r. Zorganizował struktury i rozwinął działalność dewelopera mieszkaniowego na rynku wrocławskim i warszawskim, wprowadził spółkę w 2012r. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Do 2007 roku członek zarządu Impel S.A. odpowiedzialny za finanse i restrukturyzacje w Grupie Impel. Członek Rady Zachodniej Izby Gospodarczej.

Z wykształcenia inżynier (AR Wrocław) ukończył także studia z zakresu finansów i bankowości (UE Wrocław) oraz zarządzania wartością firmy (SGH Warszawa). Od 2011 r. członek Rady a od VI 2013 członek zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Dariusz Pawlukowicz

Dariusz Pawlukowicz

Członek Zarządu

Ekspert w zakresie finansów, rachunkowości i podatków, biegły rewident. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia Executive MBA, organizowane we współpracy z University of Illinios. Szeroką wiedzę i kompetencje zawodowe zdobył podczas pracy w firmie audytorskiej oraz na stanowisku Głównego Księgowego w spółkach Grupy Impel.

 

Od stycznia 2009 roku związany jest z Vantage Development S.A., gdzie pełni funkcję Członka Zarządu, łącząc ją z wykonywaniem obowiązków Dyrektora Działu Ekonomiczno-Administracyjnego. Odpowiedzialny za strategiczne obszary działalności spółki, obejmujące finanse, administrację, działania prawne, obszar personalny oraz PR/IR.

Rada nadzorcza

Grzegorz Dzik

Grzegorz Dzik

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Główny akcjonariusz spółek giełdowych Vantage Development S.A. oraz Impel S.A. Od 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek: TIM S.A. oraz Climbex S.A.

Grzegorz Dzik jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, pełni także wiele istotnych funkcji w organizacjach i  kluczowych podmiotach gospodarczych:

  • Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy; organizacja zrzesza dolnośląskich przedsiębiorców, fundator Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf.
  • Wiceprezydent Pracodawców RP (najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce, której przedstawiciele zasiadają w Radzie Dialogu Społecznego).
  • Wiceprzewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska Miedź; Związek zrzesza pracodawców z terenu Dolnego Śląska; jest członkiem Pracodawców RP, monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki.
  • Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu .
  • Przewodniczący Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”; organizacja wspierająca Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu – niesie pomoc małym pacjentom w walce z chorobą nowotworową; inicjator budowy „Przylądka Nadziei”.
  • Członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
  • Członek Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej, powołany na tę funkcję przez Jana Nowaka – Jeziorańskiego.
  • Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień.
Józef Biegaj

Józef Biegaj

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. jest współzałożycielem oraz głównym akcjonariuszem Impel S.A.

  • W latach 1999 – 2001 Członek Rady Nadzorczej Impel S.A., w latach 2001-2005 Prezes Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o., od roku 2005 do dnia 28 czerwca 2014 roku Wiceprezes Zarządu Impel S.A. ds. Handlowych.
  • Od 11 sierpnia 2014 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.
Marek Pasztetnik*

Marek Pasztetnik*

Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Doradca Prezydenta Pracodawców RP, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”. Członek Komitetu Organizacyjnego „Dni Dewelopera”, a także Członek unijnej sieci informacyjnej Team Europe. Nauczyciel Akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

* – członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności 

Marek Kowalski*

Marek Kowalski*

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Dialogu Społecznego i Nadzwyczajnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W marcu 2017 roku powołany przez Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego jako członek Rady Zamówień Publicznych.

* – członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności 

Od 2010 roku Marek Kowalski wchodził w skład Zespołu do spraw usług publicznych Komisji Trójstronnej – instytucji powołanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągania kompromisu między pracodawcami, związkami zawodowymi a stroną rządową na etapie stanowienia prawa.

Od listopada 2010 roku przewodniczył także Podzespołowi do spraw outsourcingu w obiektach służby zdrowia. Również od 2010 roku uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z sektorem zamówień publicznymi, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

W 2012 roku powołany przez Ministra Pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W kwietniu 2013 roku Marek Kowalski został powołany przez Premiera RP do składu plenarnego Komisji Trójstronnej.

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości, w którym od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2008 po przekształceniu PSC w Izbę Gospodarczą pełni w niej również funkcję Prezesa Zarządu.

W latach 2005 – 2007 zajmował  stanowisko Wiceprezesa Zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Od 2009 roku członek Zarządu Europejskiego ISSA World.

Utytułowany honorowym członkostwem International Supply Sanitary Asociation, a także przyznawaną przez ISSA World prestiżową nagrodę – Jack Ramaley Industry Distinguished Service Award.

 

 

Bogdan Dzik

Bogdan Dzik

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Jest jedną z osób odpowiedzialnych za sukces Grupy Impel  – największej w Polsce grupy firm specjalizujących się w outsourcingu wysokiej jakości usług dla instytucji i przedsiębiorstw.  Prezes spółki VACO Holding.

Karierę zawodową w Grupie Impel rozpoczął w 1992 roku od stanowiska Specjalisty ds. Handlu. Zdobywał doświadczenie kolejno jako Specjalista ds. Marketingu, Kierownik Działu Marketingu, a następnie Dyrektor Pionu Marketingu. W roku 1998 sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Usług.
W roku 1999 został powołany do Zarządu Impel S.A., gdzie w latach 2000–2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W 2003 roku wprowadził Impel S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W roku 2006 powierzono mu stanowisko Prezesa Zarządu Impel Cleaning Sp. z o.o. Od marca 2016 r. do lipca 2017 r. pełnił  funkcję Wiceprezesa Impel S.A. będąc odpowiedzialnym za rozwój obszaru Facility Management w Grupie Impel.

Pod koniec 2017r. pan Bogdan odszedł z Grupy Kapitałowej IMPEL, aby rozwijać własną działalność, związaną z branżą nieruchomości. Obecnie pełni funkcję prezesa spółki VACO Holding oraz  zarządza innymi spółkami z grupy VACO i APRUM. VACO Development buduje apartamentowiec klasy condo-hotel w Szczyrku, natomiast APRUM Apartments prowadzi projekt budowy osiedla apartamentów o charakterze mieszkaniowym nad morzem. Ze względu na dynamiczny rozwój obu spółek, finalizowane są obecnie plany budowy kolejnych apartamentowców.

Jakub Dzik

Jakub Dzik

Członek Rady Nadzorczej

Wiceprezes Zarządu Impel S.A. Związany z Grupą Impel od roku 2009. W roku 2008 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Mobile Technology Sp. z o.o. Od 2009 roku zatrudniony w Impel S.A., kolejno w Biurze Obsługi Prawnej, następnie od 2010 roku w Biurze Operacyjnym.

W latach 2009-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Impel S.A. W latach 2013 -2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o. Od kwietnia 2014 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Gwarant S.A., a od maja 2015 roku w Radzie Nadzorczej Vantage Development S.A. Od roku 2015 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. W lutym 2016 roku powołany na Członka Zarządu Impel S.A. W czerwcu 2017 roku został powołany do Rady Nadzorczej Impel Agile S.A.

Pan Jakub Dzik jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Programu Master of Business Administration IESE Business School – University of Navarra.

Wojciech Świątkowski

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Świątkowski jest praktykiem w obszarze transakcji kapitałowych zarówno realizowanych na rynkach regulowanych jak i niepublicznych. Posiadacz licencji finansowej CFA (Chartered Financial Analyst) oraz absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W ramach realizowanych inwestycji zarządzał wieloma projektami budującymi wartość nabywanych podmiotów, poprzez restrukturyzacje lub rozwój nowych rynków i produktów. Od 2006 roku pełni funkcje zarządcze, a także zasiada w radach nadzorczych spółek z Grupy Impel. Obecnie Prezes Zarządu Nutit a.s.

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać.

W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.

Raporty – bądź na bieżąco z naszą działalnością

Wiemy, że dla wszystkich inwestorów szczególnie ważne są liczby. Jako uczciwy deweloper z Wrocławia rzetelnie i systematycznie udostępniamy kolejne raporty. Na naszej stronie internetowej publikujemy zarówno raporty bieżące (m.in.: informacje o zawartych umowach kredytowych, treści uchwał podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, uchwały dotyczące wypłat dywidend nadzwyczajnych), jak i raporty okresowe (kwartalne, półroczne i roczne).

Na bieżąco informujemy także o aktualnościach, w tym o notowaniach. Zarówno inwestorzy, jak i Klienci zainteresowani naszą ofertą w jednym miejscu mogą sprawdzić aktualne, jak i historyczne notowania. Zamieściliśmy także informacje o prospekcie emisyjnym. Wiemy, że transparentność w tym aspekcie jest istotna zarówno dla naszych Klientów, jak i potencjalnych inwestorów.