Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji / Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie akcji /
udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbHz siedzibą
w Hamburgu
48 561 706 100%
RAZEM 48 561 706 100%

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Z DNIA 4 GRUDNIA 2020 ROKU

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław. Wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych ww. ustawą.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Z DNIA 18 LISTOPADA 2020 ROKU

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław. Wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych ww. ustawą.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Z DNIA 2 LISTOPADA 2020 ROKU

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław. Wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych ww. ustawą.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław. Wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych ww. ustawą.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław. Wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych ww. ustawą.