Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji / Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie akcji /
udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbHz siedzibą
w Hamburgu
48 561 706 100%
RAZEM 48 561 706 100%