Kontakt


Biuro zarządu

Vantage Development S.A.

CU Office bud. B,
ul. Jaworska 11,
53-612 Wrocław

tel: (+48) 717 860 000
fax: (+48) 717 860 001

Kontakt dla inwestorów:


(+48) 717 860 000
biuro@vantage-sa.pl

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000030117, NIP 896 000 07 01, Regon 930778024,

Kapitał zakładowy i wpłacony 30.108.257,72 zł Konto: mBank PL 34 1140 1140 0000 2907 3600 1001