Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że po zebraniu danych od spółek zależnych realizujących inwestycje deweloperskie powziął informację, iż Grupa Vantage Development osiągnęła w IV kwartale 2018 r. sprzedaż na poziomie 202 lokali w porównaniu do 305 lokali w IV kwartale 2017 roku. Narastająco w całym roku 2018 Grupa Vantage Development osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 824 lokali, w porównaniu do 1034 lokali sprzedanych w roku 2017. Tym samym liczba sprzedanych lokali w IV kwartale 2018 r. spadła o 34% w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego, a łącznie sprzedaż w całym roku 2018 była niższa o 20% w stosunku do sprzedaży w roku 2017. Jednocześnie Emitent informuje, że w IV kwartale zostało wydanych 470 lokali, a w całym okresie od I do IV kwartału 2018 r. zostało wydanych 1228 lokali.

Zgodnie z polityką rachunkowości Emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota przychodów ze sprzedaży lokali nie jest równoznaczna z wartością umów sprzedaży zawartych w danym okresie sprawozdawczym.

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.