Raport bieżący nr 2/2019

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny;

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny;

3. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne.

Ad.1

Jednostkowy raport roczny Vantage Development S.A. i skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2018 zostanie przekazany w dniu 20 marca 2019 roku.

Ad.2

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku Grupy Vantage Development zostanie przekazany w dniu 13 września 2019 roku.

Ad.3

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za I kwartał 2019 roku zostanie przekazany w dniu 17 maja 2019 roku.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za III kwartał 2019 roku zostanie przekazany w dniu 15 listopada 2019 roku.

Oświadczenia Zarządu Vantage Development S.A.:

1. Zgodnie z art. § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Emitent przekaże rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za ten okres sprawozdawczy.

2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz II kwartał 2019 roku.

3. Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2019 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.