Raport bieżący nr 22/2020

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku informuje o wydaniu w dniu 3 lutego 2020 roku, przez spółkę zależną – Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu – nakazu rozpoczęcia przez generalnego wykonawcę, firmę ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, robót budowlanych dla inwestycji Port Popowice Budynek G wraz z parkingiem podziemnym usytuowanym pod budynkiem, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją inwestycji.