Raport bieżący nr 25/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku, Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 marca 2020 roku jednostka zależna od Emitenta – VD Mieszkania XIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zawarła z Miastem Poznań umowę przeniesienia własności  nieruchomości, zlokalizowanej w Poznaniu, przy ulicy Brneńskiej. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji mieszkaniowej.