Raport bieżący nr 30/2019

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”), po zebraniu danych od spółek zależnych, realizujących inwestycje deweloperskie informuje, iż Grupa Vantage Development osiągnęła w II kwartale 2019 roku sprzedaż na poziomie 251 lokali, w porównaniu do 199 lokali w II kwartale 2018 roku. Tym samym liczba sprzedanych lokali w stosunku do II kwartału 2018 roku wzrosła o 26%. Narastająco w pierwszym półroczu Grupa Vantage Development osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 403 lokali, w porównaniu do 464 lokali w pierwszym półroczu 2018 roku. Liczba sprzedanych lokali w pierwszym półroczu 2019 roku w stosunku do pierwszego półrocza roku 2018 zmalała o 13%. Jednocześnie Emitent informuje, że w II kwartale br. zostało wydanych 113 lokali, a narastająco w I półroczu 2019 roku 130 lokali. Liczba wydanych lokali w I półroczu 2019 roku zmalała o 72% w stosunku do I półrocza 2018 roku, w którym wydano 470 lokali.

Zgodnie z polityką rachunkowości Emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota przychodów ze sprzedaży lokali nie jest równoznaczna z wartością umów sprzedaży zawartych w danym okresie sprawozdawczym.