Raport bieżący nr 37/2020

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, iż podjął działania zmierzające do przeprowadzenia przedterminowego wykupu wszystkich pozostałych w obrocie obligacji serii R o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20 listopada 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLVTGDL00150 oraz wszystkich pozostałych w obrocie obligacji serii T o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu z dnia 8 kwietnia 2019 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLVTGDL00176 (łącznie „Obligacje”).

Na obecnym etapie Zarząd Emitenta analizuje wszystkie możliwe opcje, związane z możliwością przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji. Zarząd nie wyklucza prowadzenia analiz wraz z domem maklerskim oraz podejmowania kontaktów z obligatariuszami.