Raport bieżący nr 63/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2018 roku, podjęło uchwałę nr 3 w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej, pochodzącej z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, w wysokości 11.169.192,38 zł, tj. 0,23 zł na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą nadzwyczajną wynosi 48.561.706 sztuk.

Uprawnionymi do dywidendy nadzwyczajnej są akcjonariusze, którym przysługują akcje w dniu 20 grudnia 2018 roku, z wyłączeniem akcji własnych Spółki. Termin wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ustalony został na dzień 21 grudnia 2018 roku.

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.