Raport bieżący nr 64/2018

Zarząd Vantage Development S.A („Emitent”) przedstawia poniżej wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 14 grudnia 2018 roku („NWZ”):

Akcjonariusz – Nutit A.S. – liczba akcji i głosów na NWZ: 31 693 415, procentowy udział w głosach na NWZ – 60,59%, udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta 60,59%.

Akcjonariusz – Trade Bridge Czechy A.S. – liczba akcji i głosów na NWZ: 11 636 326, procentowy udział w głosach na NWZ – 22,24%, udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta 22,24%.

Akcjonariusz – Fedha sp. z o.o. – liczba akcji i głosów na NWZ: 5 231 965, procentowy udział w głosach na NWZ – 10%, udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta 10%.

Emitent posiada 3 749 000 akcji własnych, nabytych w celu umorzenia, z których nie są wykonywane prawa udziałowe.

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.