Raport bieżący nr 7/2020/EBI

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 3 marca 2020 roku,  raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 4/2020 z dnia 4 maja 2020 roku informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Vantage Development za I półrocze 2020 roku.

Publikacja raportu nastąpi w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku oraz raportem bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku Emitent planował przekazać wymieniony raport okresowy w dniu 30 września 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 19  ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

§ 19 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych