Raporty

14.01.2020 (15:30)

Raport bieżący nr 8/2020

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Dożynkowej
Czytaj więcej

14.01.2020 (15:21)

Raport bieżący nr 7/2020

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej
Czytaj więcej

14.01.2020 (13:34)

Raport bieżący nr 6/2020

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia akcji Spółki
Czytaj więcej

13.01.2020 (16:51)

Raport bieżący nr 5/2020

Informacja o naruszeniu Warunków Emisji Obligacji serii S uprawniającym Obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu
Czytaj więcej

13.01.2020 (16:37)

Raport bieżący nr 4/2020

Informacja o naruszeniu Warunków Emisji Obligacji serii R uprawniającym Obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu
Czytaj więcej

13.01.2020 (16:22)

Raport bieżący nr 3/2020

Informacja o naruszeniu Warunków Emisji Obligacji serii O, O1 uprawniającym Obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu
Czytaj więcej

07.01.2020 (15:38)

Raport bieżący nr 2/2020

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Emitenta
Czytaj więcej

03.01.2020 (11:06)

Raport bieżący nr 1/2020

Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Kapitałowej Vantage Development w 2019 roku
Czytaj więcej

31.12.2019 (13:30)

Raport bieżący nr 53/2019

Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży udziałów w spółkach zależnych Emitenta
Czytaj więcej

30.12.2019 (13:46)

Raport bieżący nr 52/2019

Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w Iwinach
Czytaj więcej