Raporty

16.12.2019 (12:03)

Raport bieżący nr 51/2019

Zawarcie kolejnego aneksu do przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w Iwinach
Czytaj więcej

11.12.2019 (21:37)

Raport bieżący nr 50/2019

Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Poznaniu
Czytaj więcej

06.12.2019 (09:21)

Raport bieżący nr 49/2019

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 5 grudnia 2019 roku
Czytaj więcej

06.12.2019 (09:13)

Raport bieżący nr 48/2019

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 grudnia 2019 roku
Czytaj więcej

29.11.2019 (10:10)

Raport bieżący nr 47/2019

Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży akcji Emitenta
Czytaj więcej

25.11.2019 (15:01)

Raport bieżący nr 46/2019

Stanowisko Zarządu Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Vantage Development Spółka Akcyjna ogłoszonego przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH z dnia 14 listopada 2019 roku
Czytaj więcej

08.11.2019 (14:18)

Raport bieżący nr 45/2019

Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w spółkach zależnych Emitenta
Czytaj więcej

08.11.2019 (14:13)

Raport bieżący nr 44/2019

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży akcji Emitenta
Czytaj więcej

08.11.2019 (14:07)

Raport bieżący nr 43/2019

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
Czytaj więcej

08.11.2019 (10:56)

Raport bieżący nr 42/2019

Prognoza wyników finansowych
Czytaj więcej