Oferta publiczna akcji

INFORMACJE HISTORYCZNE

Przedmiotem publicznej oferty było 6 724 380 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,62 zł każda spółki Vantage DevelopmentS.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Oferta akcji serii D skierowana była do akcjonariuszy Impel S.A. w związku z podziałem Impel S.A. przez wydzielenie części majątku Impel S.A. do spółki Vantage Development S.A., w zamian za akcje Vantage Development S.A. serii B, D i E, obejmowane przez akcjonariuszy Impel S.A.

Publiczna oferta Akcji Serii D skierowana była jedynie do osób, które w tzw. dniu referencyjnym (wskazanym uchwałą zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) były akcjonariuszami Impel S.A., z których każda nabywała Akcje serii D o wartości co najmniej 5.000.000 zł.

W związku z powyższym zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie sporządzenie, zatwierdzenie i udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, w zakresie Akcji Serii D nie było wymagane.

Akcje Serii D zostały przydzielone uprawnionemu akcjonariuszowi Impel S.A., wskazanemu przez zarząd Vantage Development S.A.

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.