Raporty

17.01.2020 (15:07)

Raport bieżący nr 18/2020

Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości w Poznaniu
Czytaj więcej

16.01.2020 (16:10)

Raport bieżący nr 17/2020

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Brneńskiej
Czytaj więcej

16.01.2020 (14:57)

Raport bieżący nr 16/2020

Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Czytaj więcej

16.01.2020 (14:41)

Raport bieżący nr 15/2020

Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Czytaj więcej

16.01.2020 (14:32)

Raport bieżący nr 14/2020

Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Czytaj więcej

15.01.2020 (19:58)

Raport bieżący nr 13/2020

Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu wszystkich akcji Emitenta
Czytaj więcej

15.01.2020 (19:37)

Raport bieżący nr 12/2020

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
Czytaj więcej

15.01.2020 (19:07)

Raport bieżący nr 11/2020

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15 stycznia 2020 roku
Czytaj więcej

15.01.2020 (18:56)

Raport bieżący nr 10/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 stycznia 2020 roku
Czytaj więcej

15.01.2020 (12:35)

Raport bieżący nr 9/2020

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zbycia akcji Spółki
Czytaj więcej